ประกันภัย แพ้วัคซีนโควิด-19
จากกรุงเทพประกันภัย

ตรวจพบ ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
รับความคุ้มครองสูงสุด 1,250,000 บาท

เบี้ยฯ เริ่มต้น 79 บาท/ปี

ประกันภัย
แพ้วัคซีนโควิด-19
จากกรุงเทพประกันภัย

ตรวจพบ ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
รับความคุ้มครองสูงสุด
1,250,000 บาท

เบี้ยฯ เริ่มต้น
79 บาท/ปี

เลือกแผนประกัน

ประกันภัย แพ้วัคซีนโควิด | 859THB
859฿
ประกันภัย แพ้วัคซีนโควิด | 679THB
ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีประกันโควิด
679฿
ประกันภัย แพ้วัคซีนโควิด | 489THB
489฿
ประกันภัย แพ้วัคซีนโควิด | 389THB
ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีประกันโควิด
389฿
ประกันภัย แพ้วัคซีนโควิด | 99THB
99฿
ประกันภัย แพ้วัคซีนโควิด | 79THB
ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีประกันโควิด
79฿

ข้อมูลส่วนบุคคล / Personal

ใส่เบอร์มือถือและกดปุ่ม "Request OTP" ที่ด้านบน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนชำระเงิน

Your order

Product Subtotal
BKI | ประกันภัย แพ้วัคซีนโควิด | 859THB  × 1 859฿
Subtotal 859฿
Total 859฿

หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว ให้กด "สั่งซื้อ"

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. รับประกันภัยทุกอาชีพ
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
5. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

หมายเหตุ

1. เบี้ยประกันภัยราคาพิเศษ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับบมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยอื่นใด
2. ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
3. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
4. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว