ประกันภัย ไซเบอร์ จากทิพยประกันภัย

ประกันภัยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบ ช้อปปิ้งออนไลน์
โดยให้ความคุ้มครองการถูกโจรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์
และฉ้อโกงจากการซื้อสินค้าออนไลน์ สูงสุด 100,000 บาท

เบี้ยฯ เริ่มต้น 299 บาท/ปี

ประกันภัย ไซเบอร์
จากทิพยประกันภัย

ประกันภัยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบ
ช้อปปิ้งออนไลน์ โดยให้ความคุ้มครอง
การถูกโจรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์
และฉ้อโกงจากการซื้อสินค้าออนไลน์
สูงสุด 100,000 บาท

เบี้ยฯ เริ่มต้น 299 บาท/ปี

แผนประกัน

TIP | ประกันภัยไซเบอร์
299฿
TIP | ประกันภัยไซเบอร์
450฿
TIP | ประกันภัยไซเบอร์
850฿

ข้อมูลส่วนบุคคล / Personal

ใส่เบอร์มือถือและกดปุ่ม "Request OTP" ที่ด้านบน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนชำระเงิน

Your order

Product Subtotal
TIP | ประกันภัยไซเบอร์ | 299THB  × 1 299฿
Subtotal 299฿
Total 299฿

หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว ให้กด "สั่งซื้อ"

หมายเหตุ

1. แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 15 ปีขึ้นไป
2. กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับ ต่อคน
3. ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
4. กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ไม่คุ้มครองสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท ไม่คุ้มครอง กรณีบุคคลภายนอกที่ได้รับหรือเคยได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันให้ รับรู้รหัสผ่าน นำบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ (E-Banking) กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) ไปใช้ในทางไม่สุจริต
5. ไม่คุ้มครองความเสียหาย หลังจากบัตรชำระเงินของผู้เอาประกันสูญหาย
6. ไม่คุ้มครองการโจรกรรมเงินในบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันการเงิน
7. ไม่คุ้มครองการถูกฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้ บุคคลภายนอกก่อนได้รับสินค้าหรือบริการ
8. ไม่คุ้มครองการโอนเงินหรือชำระเงิน เพื่อหวังผลแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เงินดิจิทัล สิ่งของในเกม เครื่องประดับ สัตว์มีชีวิต พืช สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย
9. ไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการลงทุน การแข่งขันชิงรางวัล หรือการเสี่ยงโชค
10. หลังจากวันที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จ 2 วัน ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์กำหนด